Turinys
Versija spausdinimui


Žurnale skelbiami straipsniai, atspindintys fundamentinius senėjimo procesus, biologijos ir patofiziologijos tyrinėjimus, ligų eigos ypatumus vyresniame amžiuje, šiuolaikinius diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, slaugos, deontologijos, psichologijos ir socialinės gerontologijos aspektus.

Anksčiau skelbta ir pakartotinai skelbiama medžiaga
Straipsnio parengimas
Titulinis lapas
Santrauka ir raktažodžiai
Straipsnio struktūra
Padėka
Literatūros šaltiniai
Literatūros aprašo pavyzdžiai:
Lentelės
lliustracijos
Santrumpos ir simboliai
Straipsnio įteikimas
 Paieška
  Autorius:
  Raktažodis:© 2008 GERONTOLOGIJA.
Visos teisės saugomos.